راه‌اندازی پایگاه جدید

AWT IMAGE

در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات ، پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .


View: 4469 Time(s)   |   Print: 898 Time(s)   |   Email: 216 Time(s)   |   0 Comment(s)

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.